Kaniner

Kaniner

Man anbefaler kastration og sterilisation af kaniner fra de er 4 – 6 måneder gamle.

Kaniner bliver kønsmodne allerede når de er 4 - 6 måneder gamle, afhængigt af racen. De små racer er de hurtigste.

Hunkaninen er drægtig i en måned, og føder mellem 4 og 12 unger. 

Vi anbefaler kastration af hankaniner og sterilisation af hunkaniner for at undgå:

  •  Uønskede kaninunger
  •  Aggression mellem kaniner, der går sammen
  •  Cancer i livmoderen (ses hos 50 - 80 % af ikke steriliserede hunkaniner over 3 år)

Generelt bliver neutraliserede kaniner også mere rolige og sociale. De bliver mere renlige, fordi de ikke længere har et behov for at markere deres territorium med urin og afføring.

Kaniner er ikke decideret flokdyr, men kolonidyr, så indenfor en koloni har de hver deres territorium. Ved at få neutraliseret sine kaniner, eliminerer man størsteparten af årsagerne til konflikter (slagsmål) mellem kaniner.

Udover manglende neutralisering, er mangel på plads den næst hyppigste årsag til konflikter (slagsmål) mellem kaniner. De nyeste anbefalinger går på at to kaniner der skal gå sammen minimum skal have 6 kvadratmeter.

Det er vigtigt, at man ikke sætter en ny kanin ind i et bur til en kanin, som har været vant til at bo der alene. Her skal kaninerne introduceres på et sted, som er nyt for dem begge, og man skal sørge for, at de har hver sit sted til såvel at drikke, spise, gå på toilettet og sove.