Snertinge Dyrehospital historie

 • 1864

  Snertinge dyrlægepraksis er grundlagt

  Snertinge dyrlægepraksis er grundlagt i 1864 af Niels Peter Nielsen, født 2. juni 1833 på Gammel Sognefogedgård i Føllenslev. Han tog som 30-årig dyrlægeeksamen og oprettede ved juni termin dyrlægepraksis på Dyrlægegården i Snertinge som en enmandspraksis, der behandlede produktionsdyr på egnens landbrug.

  Dyrlægens journal over sygebesøgene er bevaret, og den fortæller om dagligdagen for en dyrlæge dengang. Besøgene foregik i hestevogn og journalen fortæller omhyggeligt om dato, ejers navn og adresse, dyreslægt, sygdom, besøg, kur og medicin, samt om betaling. Alle besøg er betalt kontant, dog er der et par steder anført: -bortrejst. Heste udgør langt hovedparten af patienterne, kvæget færre og svin kun sjældent. Mange af diagnoserne er som nutidens velkendte lidelser, men vi støder også i journalen på diagnoser som vi ikke gør brug af i dag og andre, som vi kun kan gisne om årsagen til.

 • 1867

  Niels Peter Erhard Nielsen blev født

  Den 8. december 1867 fødtes på Dyrlægegården sønnen Niels Peter Erhard Nielsen, der allerede som 23-årig aflagde dyrlægeeksamen og derefter drev praksis sammen med faderen indtil 1905 og derefter alene indtil 1928. Sønnens protokol bærer vidnesbyrd om den tids alvorlige og skadevoldende sygdomme hos kvæget, sygdomme som tuberkulose, miltbrand og smitsom kastning, der alle kunne angribe mennesket. Perioden fra 1912 til 1924 melder om mange konstaterede tilfælde af mund- og klovesyge.

  Ved sin død i 1946 testamenterede dyrlæge Niels P. Erhard Nielsen fast ejendom og næsten alt, hvad han ellers ejede til Holbæk Amts Plejehjemsforening, der således blev gjort til universalarving.

 • 1947

  Erhard Nielsen overtog praksissen

  I 1926 kom dyrlæge Einer Eli Johannes Thygesen til Snertinge som assisterende dyrlæge for Erhard Nielsen. Han overtog praksis i 1928 og etablerede udgangspunkt i den en ny dyrlægebolig på Slagelsevej 11 i Snertinge, der kom til at danne rammen om dyrlægepraksis i Snertinge i de næste 70 år.

 • 1947

  125-års jubilæum

  Thygesen blev en meget vellidt og afholdt dyrlæge på egnen, og der findes stadig en del ældre landmænd, der husker ham for hans gode humør og farverige livsførelse. Han døde i en ung alder og efterfulgtes kortvarigt af dyrlæge Johannes Lysgaard, indtil 1. maj 1947, hvor dyrlæge Mogens Gorm Ougaard overtog praksis.

  Dyrlæge Ougaard har i jubilæumsskriftet til Snertinge Dyrlægernes 125-års jubilæum omhyggeligt og indlevet beskrevet hele forløbet og historien omkring dyrlægepraksis i Snertinge fra 1864 til 1989. Mogens Ougaard blev en meget afholdt og vellidt dyrlæge i hele sin livsbane i Snertinge. Han bestred gerningen med stor dygtighed og viden. Hans ekspertise omkring heste, kvæg og mink var enestående. Hans store fritidsinteresse var brevduerne, som han besad en stor viden om.

  Ougaards altid omhyggelige udførelse af sin gerning som dyrlæge sammen med en stor faglig dygtighed gjorde ham i 1969 til medlem af Det Veterinære Sundhedsråd, hvor han i perioden 1985-1990 tillige varetog posten som formand. Ougaard optog i 1968 dyrlæge Jørgen Schou som kompagnon og sammen drev de praksis indtil 1980, hvor dyrlæge Finn Christensen overtog Mogens Ougaards andel af praksis.
  Praksis udviklede sig i de efterfølgende år, hvor svineproduktionen på egnen tiltog og antallet af medarbejdende dyrlæger langsomt øgedes.

 • 1997

  Snertinge Dyrehospital en del af bybilledet

  Smådyrene kom til at betyde en større rolle i dagligdagen, og da dyrlæge Thor Thorsen i 1997 overtog J. Schous andel af praksis, var rammerne for smådyrsklinikken blevet for trange. Det løstes ved opførelsen af et moderne dyrehospital på den gamle Dyrlægegård i Snertinge, som på den måde efter 70 år atter kom til at danne rammen om Snertinge Dyrlægernes dagligdag. Snertinge Dyrehospital er med sin centrale beliggenhed blevet en markant del af bybilledet omkring rundkørslen i Snertinge.

 • 2002

  Mulighederne for diagnosticering udvidet markant

  Praksis blev i perioden 2002 til 2015 ejet og drevet af dyrlæge Finn Christensen, dyrlæge Marianne W. Hansen og dyrlæge Jesper M. Knudsen i kompagniskab, idet Thor Thorsen valgte at udtræde af ejerkredsen. I denne periode blev specialisering af dyrlægefaget mere markant og specielt for smådyrene blev mulighederne for diagnosticering udvidet markant.

 • 2016

  Nye ejere

  Den 1/1 2016 overtog Jesper M. Knudsen praksis fra Finn Christensen og Marianne W. Hansen

 • 2020

  Indgået partnerskab

  Den 1. januar 2020 indgik Jesper M. Knudsen partnerskab med veterinærsygeplejerske Rie Skovhus.

 • 2022

  Snertinge Dyrehospital specialisering

  Den 1. januar 2022 overgik Snertinge Dyrehospital til udelukkende at varetage det vi i dyrlægesprog kalder mindre husdyr, dvs. familiens kæledyr som de selv kommer med til dyrehospitalet. Det var en tung beslutning af ophøre med at køre landpraksis efter så mange år, men udviklingen går mod mere specialisering og vi valgte at gå med smådyrene. De mange mindre og mellemstore landbrug, som vi har serviceret med rådgivningsopgaver og behandling i tidernes løb er stoppet og der var nu så få tilbage at det ikke gav mening af fortsætte med den del af forretningen.

Har du spørgsmål?

Skriv til os via vores kontaktformular.

Døgnvagt

For akut tilskadekomne dyr

Kontakt